Metoodikakeskus

Metoodikakeskusest


Pärnu Raja Lasteaias avati piirkondlik koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskus mais 2022. Viide kodulehelt

Eesti keele õpetamine väga heal tasemel on tänapäeval üks tähtsamatest prioriteetidest lasteaedades. Selleks, et õppeprotsess oleks edukas, on vaja pidevalt panustada õpetajate koolitamisele ja õppemeetodite uuendamisele. Eesti keele kui teise keele metoodikakeskus on väga oluline koht pedagoogide arendamiseks ja kogemuste vahetamiseks. 

Metoodikakeskuste tegevust koordineerib ja toetab Haridus- ja Noorteameti koolituskeskus. 

Metoodikakeskuse eesmärk on pakkuda Lääne-Eesti piirkonna haridusasutuste pedagoogidele koostöö võimalusi (üritused, koosolekud, näitused, ühisprojektid lasteaedade vahel jms).

Tegevuse suunaks on ka erinevate koolituste, praktiliste õppepäevade ja õppereiside korraldamine vastavalt õpetajate vajadustele. Tegevustesse kaasatakse ka teisi piirkonna lasteasutusi ja koole.

Metoodikakeskuse tegevuse sihtgrupid on eesti keele kui teise keele õpetajad, eesti keeles õppetegevusi läbi viivad õpetajad, keelekümblusrühmade õpetajad, muusika- ja liikumisõpetajad.

Metoodikakeskuse tegevus on piirkondlik. Teeme koostööd Pärnu, Pärnumaa, Viljandi ja Haapsalu lasteasutuste pedagoogidega.

Metoodikakeskusel on oma logo (vaata pilti), mille autoriks on Pärnu Raja Lasteaia liikumisõpetaja Karin Kaugeranna.

Toetavad veebikeskkonnad Harno.ee:

Keelekümblusest 

Keelekümbluskoolitustest

Muu kodukeelega laps

Pärnu Raja Lasteaias avati piirkondlik koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskus mais 2022. Viide kodulehelt

Eesti keele õpetamine väga heal tasemel on tänapäeval üks tähtsamatest prioriteetidest lasteaedades. Selleks, et õppeprotsess oleks edukas, on vaja pidevalt panustada õpetajate koolitamisele ja õppemeetodite uuendamisele. Eesti keele kui teise keele metoodikakeskus on väga oluline koht pedagoogide arendamiseks ja kogemuste vahetamiseks. 

Metoodikakeskuste tegevust koordineerib ja toetab Haridus- ja Noorteameti koolituskeskus. 

Metoodikakeskuse eesmärk on pakkuda Lääne-Eesti piirkonna haridusasutuste pedagoogidele koostöö võimalusi (üritused, koosolekud, näitused, ühisprojektid lasteaedade vahel jms).

Tegevuse suunaks on ka erinevate koolituste, praktiliste õppepäevade ja õppereiside korraldamine vastavalt õpetajate vajadustele. Tegevustesse kaasatakse ka teisi piirkonna lasteasutusi ja koole.

Metoodikakeskuse tegevuse sihtgrupid on eesti keele kui teise keele õpetajad, eesti keeles õppetegevusi läbi viivad õpetajad, keelekümblusrühmade õpetajad, muusika- ja liikumisõpetajad.

Metoodikakeskuse tegevus on piirkondlik. Teeme koostööd Pärnu, Pärnumaa, Viljandi ja Haapsalu lasteasutuste pedagoogidega.

Metoodikakeskusel on oma logo (vaata pilti), mille autoriks on Pärnu Raja Lasteaia liikumisõpetaja Karin Kaugeranna.

Toetavad veebikeskkonnad Harno.ee:

Keelekümblusest 

Keelekümbluskoolitustest

Muu kodukeelega laps