Õppetöö

Soovitame lugedaLapse areng ja tervis:

Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias 

Laste seksuaalkasvatus 

Minu keha ja turvalisus https://www.tstk.ee/sites/default/files/2017-10/A3_turvataito_viro_pieni_2.pdf

Toitumine https://toitumine.ee/

Videoloengud lapse tervise ja kasvatamise teemadel https://www.vanemakoolitused.ee/

Õppekavaga seotud:

Lapse arengu hindamine ja toetamine 2009 https://oppekava.ee//wp-content/uploads/2015/07/Lapse_areng_Alusharidus.pdf

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus 2009 https://oppekava.ee//wp-content/uploads/2015/07/Oppevaldkonnad_Alusharidus.pdf

Üldoskuste areng koolieelses eas 2009 https://oppekava.ee//wp-content/uploads/2015/07/Yldoskused_Mang_Alusharidus.pdf

Liikluskasvatus https://www.liikluskasvatus.ee/et

Ajakiri Lasteaed http://www.lasteaed.net/

Koolivalmidus:

Koolivalmidus- abiks lapsevanemale- https://parnu.ee/failid/haridus/trykised/ParnuLV-voldik-koolivalmidus.pdf

Õpiraskused- https://parnu.ee/failid/haridus/trykised/ParnuLV-voldik-opiraskused.pdf

Nõuanded lapsevanemale https://rajaleidja.ee/nouanded-lapsevanemale/

Kas laps on kooliks valmis? https://blogi.harno.ee/kas-laps-on-kooliks-valmis/

Lapsevanemale:

Haridus- ja Teadusministeerium https://www.hm.ee/et

Lastekaitseliit https://www.lastekaitseliit.ee/et/

Ajakiri Märka last https://ajakiri.lastekaitseliit.ee/

Väärtused https://www.eetika.ee/et

Perekeskuse Sina ja Mina http://sinamina.ee/

Tark vanem https://tarkvanem.ee/

Piiride seadmine ilma vägivallata (videoloeng K. Järv-Mändoja) https://www.youtube.com/watch?v=THwGeNIMd2w

Karistamise mõju lapsele ja vanemale (videoloeng K. Järv-Mändoja)

https://www.youtube.com/watch?v=g56gmutL738

Miks lapsed halvasti käituvad? (videoloeng K. Järv-Mändoja)

https://www.youtube.com/watch?v=Sj972QmxukA&list=PLpXpJ_W1IITEkHM7-6AT8nN4ZByoW7v85

Peresaade Vikerraadios - Katrin Saali Saul http://katrinsaalisaul.ee/peresaade

Lapsed sünnivad südames. Lapsendamisest https://www.omapere.ee/

Laste ja noorte kriisiprogramm. Lapse lein https://www.lastekriis.ee/

Targalt internetis https://www.targaltinternetis.ee/

Ohutus- Päästeameti infomaterjal väikelaste ohutuse tagamiseks lapsevanemale 

Lapse areng ja tervis:

Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias 

Laste seksuaalkasvatus 

Minu keha ja turvalisus https://www.tstk.ee/sites/default/files/2017-10/A3_turvataito_viro_pieni_2.pdf

Toitumine https://toitumine.ee/

Videoloengud lapse tervise ja kasvatamise teemadel https://www.vanemakoolitused.ee/

Õppekavaga seotud:

Lapse arengu hindamine ja toetamine 2009 https://oppekava.ee//wp-content/uploads/2015/07/Lapse_areng_Alusharidus.pdf

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus 2009 https://oppekava.ee//wp-content/uploads/2015/07/Oppevaldkonnad_Alusharidus.pdf

Üldoskuste areng koolieelses eas 2009 https://oppekava.ee//wp-content/uploads/2015/07/Yldoskused_Mang_Alusharidus.pdf

Liikluskasvatus https://www.liikluskasvatus.ee/et

Ajakiri Lasteaed http://www.lasteaed.net/

Koolivalmidus:

Koolivalmidus- abiks lapsevanemale- https://parnu.ee/failid/haridus/trykised/ParnuLV-voldik-koolivalmidus.pdf

Õpiraskused- https://parnu.ee/failid/haridus/trykised/ParnuLV-voldik-opiraskused.pdf

Nõuanded lapsevanemale https://rajaleidja.ee/nouanded-lapsevanemale/

Kas laps on kooliks valmis? https://blogi.harno.ee/kas-laps-on-kooliks-valmis/

Lapsevanemale:

Haridus- ja Teadusministeerium https://www.hm.ee/et

Lastekaitseliit https://www.lastekaitseliit.ee/et/

Ajakiri Märka last https://ajakiri.lastekaitseliit.ee/

Väärtused https://www.eetika.ee/et

Perekeskuse Sina ja Mina http://sinamina.ee/

Tark vanem https://tarkvanem.ee/

Piiride seadmine ilma vägivallata (videoloeng K. Järv-Mändoja) https://www.youtube.com/watch?v=THwGeNIMd2w

Karistamise mõju lapsele ja vanemale (videoloeng K. Järv-Mändoja)

https://www.youtube.com/watch?v=g56gmutL738

Miks lapsed halvasti käituvad? (videoloeng K. Järv-Mändoja)

https://www.youtube.com/watch?v=Sj972QmxukA&list=PLpXpJ_W1IITEkHM7-6AT8nN4ZByoW7v85

Peresaade Vikerraadios - Katrin Saali Saul http://katrinsaalisaul.ee/peresaade

Lapsed sünnivad südames. Lapsendamisest https://www.omapere.ee/

Laste ja noorte kriisiprogramm. Lapse lein https://www.lastekriis.ee/

Targalt internetis https://www.targaltinternetis.ee/

Ohutus- Päästeameti infomaterjal väikelaste ohutuse tagamiseks lapsevanemale