Rühmad

Taibukad kuujänesed

Rühmas 4 kuni 5aastased lapsed

Personal: õpetajad Kristi ja Marie, õpetaja abi Jaana

Muusikaõpetaja Jelena, liikumisõpetaja Karin, ujumisõpetaja Tiia

Eripedagoog-logopeed Ruth

Rühmas rakendatakse väärtuskasvatusmeetodite õppeprogrammi: Sa suudad seda.

Rühmas rakendatakse atiivõppe metoodikaid: õuesõpe, robootika.


Rühma väärtused:

TERVIS

SÕBRALIKKUS

HEADUS

AUSUS

Rühma väärtused:

TERVIS

SÕBRALIKKUS

HEADUS

AUSUS