Rühmad

Vahvad rännukoerad

Rühmas 6 kuni 7aastased lapsed

Personal: õpetajad Sirje ja Sigrid, õpetaja abi Linda

Muusikaõpetaja Jelena, liikumisõpetaja Sirje, ujumisõpetaja Tiia

Eripedagoog-logopeed Ruth

Lastega viiakse läbi Vaikuseminutite programmi kaudu omandatud eneseregulatsiooni oskusi, emotsioonide rahustamis-, keskendumis- või
tähelepanukoondamisharjutusi.

Rühmas rakendatakse atiivõppe metoodikaid: õuesõpe, robootika, avastusõpe


Rühma väärtused: Sõprus/sõbraks olemine, lapsed ja nende pered, koostöö, viisakus, abivalmidus.

Väärtuskasvatust viiakse eesti rahvasõnade abil.

VANASÕNAD, mis kanduvad põlvest põlve ja aitavad mõista, mis on õige/väär, vahet teha heal ja halval.

Rühma väärtused: Sõprus/sõbraks olemine, lapsed ja nende pered, koostöö, viisakus, abivalmidus.

Väärtuskasvatust viiakse eesti rahvasõnade abil.

VANASÕNAD, mis kanduvad põlvest põlve ja aitavad mõista, mis on õige/väär, vahet teha heal ja halval.