Metoodikakeskus

Tegevus 2023, 2022 NB! Alates 2024. aastast on metoodikakeskuse töö ajutiselt peatatud


Tegevused 2023

Läbiviimise aeg ja koht Tegevus Koolitaja, osalejate arv
Jaanuar Kontaktide loomine ja kokkulepete sõlmimine koostööpartneritega Halliki Tammiste

5. jaanuar 2023 Pärnu Raja Lasteaed

Koolitus teemal: "PCS pildid kui alternatiivkommunikatsiooni üks abivahendeid ja osa väljakutseid pakkuva käitumise ennetamise tööst".

Koolituse sisu: Nõuanded õpetajale, kes lastest vajab abi pildiga, kust alustada sellel teel, võimalused ja näited piltide kasutamisest nii suhtlemiseks kui abimaterjali loomiseks. Väljakutseid pakkuva käitumise ennetamise lähenemised ja meetodid.

Raili Hiiesalu (Pärnu Päikese Kooli klassiõpetaja

Osalejaid 31.

11. jaanuar 2023

Pärnu Raja Lasteaed

Koolitus teemal: Mäng ja õppimine- keel ja muusika

Koolituse sisu: Kuidas ja milliseid kogemusi saab laps läbi mängu, liikumise ja muusika? Õpetame õpetamiseta - laps tunneb ja mängib, õpetaja teab ja mängib.

Sisu: Kõnekeele ja muusika sarnased väljendusvahendid: värsimõõt, meetrum ja tempod; silbitamine, välted ja rütm; kõlatugevus ja dünaamika, kõlavärvid ja tämber. Häälemängud, kajakõne, kajalaulud, tekstide loomine kui vahetu suhtlemine. Laulmine ja liigutused verbaalse mälu toetamisel. Loovmängud keeleõppes muusika ja liikumisega : MIS? – alusmaterjal, MIKS? - eesmärk KUIDAS? -  metoodika MIKS? - metoodika põhjendus. Laps vajab tegevusi, kus omavahel loovad pidevalt seoseid, vastuvõtmine, meeldejätmine, meeldetuletamine, kasutamine.

Monika Pullerits PhD,

EMTA õppejõud

Osalejate arv 35

16. jaanuar 2023 Pärnu Raja Lasteaed

Praktiline töötuba: Digitaalse õppevara loomise võimalused E-koolikoti näitel; koolitaja loodud keeleõppemängude tutvustamine

Pärnu Raja Lasteaia õpetaja Karin Kaugeranna

Osalejate arv 18

22. märts 2023 Pärnu Raja Lasteaed

 

 

29. märts 2023 Audru Lasteaed

MTÜ Avastusõppe Liidu koolitus: Avasta meeled. Õppetsükli läbimine ja ümbritseva keskkonna tajumine meeltega ja meelte koostöös aitab rikastada laste sõnavara. Lasteaednike ideed Fb-ki grupi postitus 

Koolituse "Avasta meeled keeleõppes" jätkutegevus ehk avatud tegevus Audru Lasteaias 5-6-aastaste lastega teemal "Ninaga ma tunnen lõhna" ja vestlusring. 

Koolitavate tagasiside oli väga positiivne. Avastusõppe Koolituskeskuse koolitused on praktilised, pakuvad õpetajatele uusi väljakutseid. Õppemeetodi tutvustamine toimub praktiliste tegevuste kaudu, mis annab õpetajatele oskuse oma igapäevatöös uurimuslikku õpet rakendada. 

 Avastusõppe Koolituskeskuse koolitaja, Pärnu Mai Lasteaia õpetaja Margarita Kask (MA).

 

Tegevuse ja vestlusringi viisid läbi rühma õpetajad Ene Jaanimägi, Ivi Tee ja Ave Valge.

Osalejaid 20.

11. aprill 2023 Pärnu Raja Lasteaed

 

12. aprill 2023

Pärnu Mai Lasteaed

Pärnu Raja Lasteaia Piirkondliku Metoodikakeskuse koolitus “Avastusõpe keeleõppes. Avasta mõõdud”, kus koolitajaks

Avatud tegevus samal teemal ehk samad õpetajad, kes osalesid eelmisel päeval koolitusel, “korjavad tarkuseteri” Eesti avastusõppe ehk suunatud uurimusliku õppe mekas- Pärnu Mai Lasteaias. Toimub avatud tegevus koolieelikute rühmas teemal Avasta mõõdud- mõõduribaga mõõtmine (16. tegevus).

Viide kodulehelt

Avastusõppe Koolituskeskuse koolitaja ja Pärnu Mai LA õpetaja Kaidi Truus. 

Osalejaid 19.

Tegevuse viivad läbi õpetajad Kaidi Truus (Avastaja põrnika rollis) ja Eha Dorbek, õp abi Marvi Suviste.

Osalejaid 26.

12. aprill 2023

Pärnu Raja Lasteaed

Praktiline seminar Mänguline keeleõpe nöörinääpsudega

Kes või mis on Nöörinääps ja kuidas seda tegelast kasutada mänguliselt tähtede õpetamisel või ametite tutvustamisel? Seda said Pärnu lasteaedade õpetajad teada praktilisel seminaril Pärnu Raja Lasteaia Piirkondlikus Metoodikakeskuses. Seminari juhtis Nöörinääpsude looja ja endine lasteaia õpetaja Urve Grossthal, kes lisaks meetodi ja vahvate luuletuste ning enda koostatud raamatute tutvustamisele õpetas, kuidas Nöörinääpsu valmistada. 

Viide kodulehelt 

Nöörinääpsude looja ja endine lasteaia õpetaja Urve Grossthal

Osalejaid 30

3. mai 2023

Pärnu Raja Lasteaed

Harno koolitajalt Ramon Rantsuselt saadi tarkuseteri, kuidas kasutada lastega õppetöös väga huvitatavat robootikavahendit Lego Education SPIKE Essential. Alustasime juurtest ehk milline oli kõige esimene nn lego komplekt ja loomulikult ehitati legodest erinevaid sõidukeid ning programmeerides pandi need ka liikuma.

Viide kodulehelt

Harno koolitaja Ramon Rantsuse

Osalejaid 19. Õpetajad olid erinevatest lasteaedadest: Pärnu Liblika Lasteaed, Jänesselja, Pärnu Raja Lasteaed ja Pärnu Mai Lasteaed. 

1. juuni 2023 Pärnu Raja Lasteaed

Lõimitud keeleõppe metoodikakeskuse esimene kogemuspäev „Keeleõpe on lõbus, põnev ja mänguline“. Kuulutus 

Pärnu Raja Lasteaia piirkondlikus metoodikakeskuses toimunud esimesel kogemuspäeval "Keeleõpe on lõbus, põnev ja mänguline" astusid üles Ene Jaanimägi Audru Lasteaiast, Katrin Saat Pärnu Mai Lasteaiast, Helina Kamma Paikuse Lasteaiast, Karin Kaugeranna ja Merle Tankler Pärnu Raja Lasteaiast ning Karin Peetsalu Pärnu Tammsaare Lasteaiast.

Viide kodulehelt

ettekanded Pärnu lasteaia E2 diferentseeritud keeleõpet rakendavatelt õpetajatelt

Osalejaid 30

14. juuni 2023 Põltsamaa

Õppereis- Põltsamaa Lasteaia külastamine, kohtumine logopeed Marge Terasega.

Pärnu lasteaednike lõimitud keeleõppe ja avastusõppe aineühendused tänavad lahket Põltsamaa lasteaia ja lossi pererahvast, kes meie päeva imeliseks ja kogemuste võrra rikkamaks tegid. Tagasiside oli suurepärane!

Lisaks. Põltsamaa lasteaias jagas infot ja tutvustas uut ning omanäolist 16-rühmalist maja direktor Annika Madisson. Projektõppe kogemusi jagasid abiõpetaja Ulvi Aru, õpetaja Kersti Võrk ja abiõpetaja Monika Kannelaud ning eripedagoog Marge Teras.

Õppepäeva toimumist toetas Pärnu linnavalitsus.

Viiteid kodulehelt

Osalejaid 30

Juuni

Metoodikakeskuse laoinventuur ning korrastamine

Halliki Tammiste

21. september Pärnu Päikese Kool

Piret Pääri lugude jutustamise festivali „Hundid käivad hulgakesi, karud kahe-kolmekesi“ raames koolitusseminar õpetajatele „Muinasjutud, õpetaja kallisvara“ Viide kodulehelt

Piret Päär

22. September Pärnu Raja Lasteaed

Tallinna Suur-Pae, Maardu Lasteaed Rõõm ja Tallinna Delfiin lasteaia metoodikakeskuste õpetajad ja koordinaatorid külastavad Pärnu Raja Lasteaeda. Toimub avatud tegevuse vaatlus ja kogemuste vahetamine. Kogemusi jagavad muusikaõpetaja Jelena Savinskaja ja rühmaõpetaja Marve Torstenberg

Halliki Tammiste

27. september

Tallinna Ülikooli programmi “Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas” osalejad- lasteasutuste juhid üle vabariigi külastavad Pärnu Raja Lasteaeda

Ilona Sillak

31. oktoober

Koolitus: MÄNG JA ÕPPIMINE. KEEL JA MUUSIKA III (maht 4 akadeemilist tundi)

Muusikalised tegevused keelelise eneseväljenduse kujundamisel.

Sisu:

Kuidas ühendada erinevad tegevused tervikprotsessiks?

Kuidas muusikalised tegevused toetavad lapse keelemälu ja eneseväljendust?

Lapse motiveerimise ja nähtava resultaadini jõudmise viisid.

Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine – muusika ja keelemängud.

Osaejaid 25

Koolitaja: Monika Pullerits, PhD on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud, pikaaegne alushariduse ja algõpetuse pedagoog, mitmete õppematerjalide autor.

 

Kogemuste jagamine Tallinna metoodikakeskuses.

Jaanuaris 2023 jagasid Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakesksuses Pärnu Raja Lasteaia pedagoogid Marve Torstenberg, Karin Kaugeranna ja Halliki Tammiste jagasid kogemusi, kuidas koolivalmidust hinnata kodulinnateemalise arengumängu kaudu. Lisaks anti nõu, miks tasub mängu protsessi lastevanematele näidata. Loodame, et Tallinna ja Harjumaa õpetajad on nüüd valmis programmi “Pärnu linn kui õpikeskkond” näitel looma oma kodukanditeemalise arengumängu. On ju meie ühine eesmärk, et laps õpiks tundma ning väärtustama kodukoha ajalugu, loodust ja vaatamisväärsusi. Aitäh Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskusele praktilise seminari korraldamise eest!

2022 aasta

25.05.2022 külastasid Pärnu Raja Lasteaeda 20 Viljandi linna ja maakonna lasteaedade juhid, sh Viljandi hariduse-ja kultuuriameti juht Tiivi Tiido ja Pärnu linnavalitsuse alushariduse peaspetsiaist Marga Napp. Külastati kahesuunalise ja osalise keelekümbluse rühmade eesti keelseid avatud õppetegevusi ja vahetati kogemusi.

12.09.2022 Pärnus Raja Lasteaias toimunud Robomiku/Estrotech OÜ koolitusseminaril "Eestikeelsete robotite kasutamise võimalused lasteaia õppetegevuses. Kõne toetamine robootiliste vahenditega: eestikeelne Tale-bot Pro, Qobo matemaatika, Robobloq rong" osales 43 Pärnu linna ja maakonna lasteaiaõpetajat.

13.09.2022 külastatsi Pärnu Raja Lasteaeda Viljandi linna lasteaedade juhid, kes külastasid kahesuunalise keelekümbluse rühma avatud õppetegevust ja vahetati kogemusi. 

19.10.2022 toimus Pärnu Raja Lasteaias MTÜ Nutivõluri Kuue klotsi koolitus, milles osales 30 Pärnu linna ja maakonna õpetajat.

25.10.2022 toimus Pärnu Raja Lasteaias Harno koolitus „Lapse keelelise
arengu jälgimine ja keelearengu toetamine“, Harno koolitajad Lea Maiberg ja Niina Robbe, osalejaid 40.

17.11.2022 tähistati president Alar Karise üleskutsel #uudishimupäeva. Pärnu lasteaednikud on väga uudishimulikud! Nad soovivad teada ja osata, kuidas täiustada lastepäraste vahendite ja mänguliste võtetega mudilaste eakohast kõnearengut. Pärnu Raja Lasteaias toimus  kõnearenduslike mängude ja materialiseeritud õppevahendite tutvustav töötuba õpetajatele, mida viisid läbi Hilve Kivipõld-Verbitskas (Pärnu Väikelastekool) ja Kristiina Kunto (Pärnu Mai Lasteaed). Tutvustavad fotod Mängude tutvustus: http://www.vaikelastekool.ee/otildeppevara-tellimine.html Osalejaid 25.

Kogemuste jagamine Tallinna metoodikakeskuses.

Jaanuaris 2023 jagasid Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakesksuses Pärnu Raja Lasteaia pedagoogid Marve Torstenberg, Karin Kaugeranna ja Halliki Tammiste jagasid kogemusi, kuidas koolivalmidust hinnata kodulinnateemalise arengumängu kaudu. Lisaks anti nõu, miks tasub mängu protsessi lastevanematele näidata. Loodame, et Tallinna ja Harjumaa õpetajad on nüüd valmis programmi “Pärnu linn kui õpikeskkond” näitel looma oma kodukanditeemalise arengumängu. On ju meie ühine eesmärk, et laps õpiks tundma ning väärtustama kodukoha ajalugu, loodust ja vaatamisväärsusi. Aitäh Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskusele praktilise seminari korraldamise eest!

2022 aasta

25.05.2022 külastasid Pärnu Raja Lasteaeda 20 Viljandi linna ja maakonna lasteaedade juhid, sh Viljandi hariduse-ja kultuuriameti juht Tiivi Tiido ja Pärnu linnavalitsuse alushariduse peaspetsiaist Marga Napp. Külastati kahesuunalise ja osalise keelekümbluse rühmade eesti keelseid avatud õppetegevusi ja vahetati kogemusi.

12.09.2022 Pärnus Raja Lasteaias toimunud Robomiku/Estrotech OÜ koolitusseminaril "Eestikeelsete robotite kasutamise võimalused lasteaia õppetegevuses. Kõne toetamine robootiliste vahenditega: eestikeelne Tale-bot Pro, Qobo matemaatika, Robobloq rong" osales 43 Pärnu linna ja maakonna lasteaiaõpetajat.

13.09.2022 külastatsi Pärnu Raja Lasteaeda Viljandi linna lasteaedade juhid, kes külastasid kahesuunalise keelekümbluse rühma avatud õppetegevust ja vahetati kogemusi. 

19.10.2022 toimus Pärnu Raja Lasteaias MTÜ Nutivõluri Kuue klotsi koolitus, milles osales 30 Pärnu linna ja maakonna õpetajat.

25.10.2022 toimus Pärnu Raja Lasteaias Harno koolitus „Lapse keelelise
arengu jälgimine ja keelearengu toetamine“, Harno koolitajad Lea Maiberg ja Niina Robbe, osalejaid 40.

17.11.2022 tähistati president Alar Karise üleskutsel #uudishimupäeva. Pärnu lasteaednikud on väga uudishimulikud! Nad soovivad teada ja osata, kuidas täiustada lastepäraste vahendite ja mänguliste võtetega mudilaste eakohast kõnearengut. Pärnu Raja Lasteaias toimus  kõnearenduslike mängude ja materialiseeritud õppevahendite tutvustav töötuba õpetajatele, mida viisid läbi Hilve Kivipõld-Verbitskas (Pärnu Väikelastekool) ja Kristiina Kunto (Pärnu Mai Lasteaed). Tutvustavad fotod Mängude tutvustus: http://www.vaikelastekool.ee/otildeppevara-tellimine.html Osalejaid 25.

Tegevused 2023

Läbiviimise aeg ja koht Tegevus Koolitaja, osalejate arv
Jaanuar Kontaktide loomine ja kokkulepete sõlmimine koostööpartneritega Halliki Tammiste

5. jaanuar 2023 Pärnu Raja Lasteaed

Koolitus teemal: "PCS pildid kui alternatiivkommunikatsiooni üks abivahendeid ja osa väljakutseid pakkuva käitumise ennetamise tööst".

Koolituse sisu: Nõuanded õpetajale, kes lastest vajab abi pildiga, kust alustada sellel teel, võimalused ja näited piltide kasutamisest nii suhtlemiseks kui abimaterjali loomiseks. Väljakutseid pakkuva käitumise ennetamise lähenemised ja meetodid.

Raili Hiiesalu (Pärnu Päikese Kooli klassiõpetaja

Osalejaid 31.

11. jaanuar 2023

Pärnu Raja Lasteaed

Koolitus teemal: Mäng ja õppimine- keel ja muusika

Koolituse sisu: Kuidas ja milliseid kogemusi saab laps läbi mängu, liikumise ja muusika? Õpetame õpetamiseta - laps tunneb ja mängib, õpetaja teab ja mängib.

Sisu: Kõnekeele ja muusika sarnased väljendusvahendid: värsimõõt, meetrum ja tempod; silbitamine, välted ja rütm; kõlatugevus ja dünaamika, kõlavärvid ja tämber. Häälemängud, kajakõne, kajalaulud, tekstide loomine kui vahetu suhtlemine. Laulmine ja liigutused verbaalse mälu toetamisel. Loovmängud keeleõppes muusika ja liikumisega : MIS? – alusmaterjal, MIKS? - eesmärk KUIDAS? -  metoodika MIKS? - metoodika põhjendus. Laps vajab tegevusi, kus omavahel loovad pidevalt seoseid, vastuvõtmine, meeldejätmine, meeldetuletamine, kasutamine.

Monika Pullerits PhD,

EMTA õppejõud

Osalejate arv 35

16. jaanuar 2023 Pärnu Raja Lasteaed

Praktiline töötuba: Digitaalse õppevara loomise võimalused E-koolikoti näitel; koolitaja loodud keeleõppemängude tutvustamine

Pärnu Raja Lasteaia õpetaja Karin Kaugeranna

Osalejate arv 18

22. märts 2023 Pärnu Raja Lasteaed

 

 

29. märts 2023 Audru Lasteaed

MTÜ Avastusõppe Liidu koolitus: Avasta meeled. Õppetsükli läbimine ja ümbritseva keskkonna tajumine meeltega ja meelte koostöös aitab rikastada laste sõnavara. Lasteaednike ideed Fb-ki grupi postitus 

Koolituse "Avasta meeled keeleõppes" jätkutegevus ehk avatud tegevus Audru Lasteaias 5-6-aastaste lastega teemal "Ninaga ma tunnen lõhna" ja vestlusring. 

Koolitavate tagasiside oli väga positiivne. Avastusõppe Koolituskeskuse koolitused on praktilised, pakuvad õpetajatele uusi väljakutseid. Õppemeetodi tutvustamine toimub praktiliste tegevuste kaudu, mis annab õpetajatele oskuse oma igapäevatöös uurimuslikku õpet rakendada. 

 Avastusõppe Koolituskeskuse koolitaja, Pärnu Mai Lasteaia õpetaja Margarita Kask (MA).

 

Tegevuse ja vestlusringi viisid läbi rühma õpetajad Ene Jaanimägi, Ivi Tee ja Ave Valge.

Osalejaid 20.

11. aprill 2023 Pärnu Raja Lasteaed

 

12. aprill 2023

Pärnu Mai Lasteaed

Pärnu Raja Lasteaia Piirkondliku Metoodikakeskuse koolitus “Avastusõpe keeleõppes. Avasta mõõdud”, kus koolitajaks

Avatud tegevus samal teemal ehk samad õpetajad, kes osalesid eelmisel päeval koolitusel, “korjavad tarkuseteri” Eesti avastusõppe ehk suunatud uurimusliku õppe mekas- Pärnu Mai Lasteaias. Toimub avatud tegevus koolieelikute rühmas teemal Avasta mõõdud- mõõduribaga mõõtmine (16. tegevus).

Viide kodulehelt

Avastusõppe Koolituskeskuse koolitaja ja Pärnu Mai LA õpetaja Kaidi Truus. 

Osalejaid 19.

Tegevuse viivad läbi õpetajad Kaidi Truus (Avastaja põrnika rollis) ja Eha Dorbek, õp abi Marvi Suviste.

Osalejaid 26.

12. aprill 2023

Pärnu Raja Lasteaed

Praktiline seminar Mänguline keeleõpe nöörinääpsudega

Kes või mis on Nöörinääps ja kuidas seda tegelast kasutada mänguliselt tähtede õpetamisel või ametite tutvustamisel? Seda said Pärnu lasteaedade õpetajad teada praktilisel seminaril Pärnu Raja Lasteaia Piirkondlikus Metoodikakeskuses. Seminari juhtis Nöörinääpsude looja ja endine lasteaia õpetaja Urve Grossthal, kes lisaks meetodi ja vahvate luuletuste ning enda koostatud raamatute tutvustamisele õpetas, kuidas Nöörinääpsu valmistada. 

Viide kodulehelt 

Nöörinääpsude looja ja endine lasteaia õpetaja Urve Grossthal

Osalejaid 30

3. mai 2023

Pärnu Raja Lasteaed

Harno koolitajalt Ramon Rantsuselt saadi tarkuseteri, kuidas kasutada lastega õppetöös väga huvitatavat robootikavahendit Lego Education SPIKE Essential. Alustasime juurtest ehk milline oli kõige esimene nn lego komplekt ja loomulikult ehitati legodest erinevaid sõidukeid ning programmeerides pandi need ka liikuma.

Viide kodulehelt

Harno koolitaja Ramon Rantsuse

Osalejaid 19. Õpetajad olid erinevatest lasteaedadest: Pärnu Liblika Lasteaed, Jänesselja, Pärnu Raja Lasteaed ja Pärnu Mai Lasteaed. 

1. juuni 2023 Pärnu Raja Lasteaed

Lõimitud keeleõppe metoodikakeskuse esimene kogemuspäev „Keeleõpe on lõbus, põnev ja mänguline“. Kuulutus 

Pärnu Raja Lasteaia piirkondlikus metoodikakeskuses toimunud esimesel kogemuspäeval "Keeleõpe on lõbus, põnev ja mänguline" astusid üles Ene Jaanimägi Audru Lasteaiast, Katrin Saat Pärnu Mai Lasteaiast, Helina Kamma Paikuse Lasteaiast, Karin Kaugeranna ja Merle Tankler Pärnu Raja Lasteaiast ning Karin Peetsalu Pärnu Tammsaare Lasteaiast.

Viide kodulehelt

ettekanded Pärnu lasteaia E2 diferentseeritud keeleõpet rakendavatelt õpetajatelt

Osalejaid 30

14. juuni 2023 Põltsamaa

Õppereis- Põltsamaa Lasteaia külastamine, kohtumine logopeed Marge Terasega.

Pärnu lasteaednike lõimitud keeleõppe ja avastusõppe aineühendused tänavad lahket Põltsamaa lasteaia ja lossi pererahvast, kes meie päeva imeliseks ja kogemuste võrra rikkamaks tegid. Tagasiside oli suurepärane!

Lisaks. Põltsamaa lasteaias jagas infot ja tutvustas uut ning omanäolist 16-rühmalist maja direktor Annika Madisson. Projektõppe kogemusi jagasid abiõpetaja Ulvi Aru, õpetaja Kersti Võrk ja abiõpetaja Monika Kannelaud ning eripedagoog Marge Teras.

Õppepäeva toimumist toetas Pärnu linnavalitsus.

Viiteid kodulehelt

Osalejaid 30

Juuni

Metoodikakeskuse laoinventuur ning korrastamine

Halliki Tammiste

21. september Pärnu Päikese Kool

Piret Pääri lugude jutustamise festivali „Hundid käivad hulgakesi, karud kahe-kolmekesi“ raames koolitusseminar õpetajatele „Muinasjutud, õpetaja kallisvara“ Viide kodulehelt

Piret Päär

22. September Pärnu Raja Lasteaed

Tallinna Suur-Pae, Maardu Lasteaed Rõõm ja Tallinna Delfiin lasteaia metoodikakeskuste õpetajad ja koordinaatorid külastavad Pärnu Raja Lasteaeda. Toimub avatud tegevuse vaatlus ja kogemuste vahetamine. Kogemusi jagavad muusikaõpetaja Jelena Savinskaja ja rühmaõpetaja Marve Torstenberg

Halliki Tammiste

27. september

Tallinna Ülikooli programmi “Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas” osalejad- lasteasutuste juhid üle vabariigi külastavad Pärnu Raja Lasteaeda

Ilona Sillak

31. oktoober

Koolitus: MÄNG JA ÕPPIMINE. KEEL JA MUUSIKA III (maht 4 akadeemilist tundi)

Muusikalised tegevused keelelise eneseväljenduse kujundamisel.

Sisu:

Kuidas ühendada erinevad tegevused tervikprotsessiks?

Kuidas muusikalised tegevused toetavad lapse keelemälu ja eneseväljendust?

Lapse motiveerimise ja nähtava resultaadini jõudmise viisid.

Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine – muusika ja keelemängud.

Osaejaid 25

Koolitaja: Monika Pullerits, PhD on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud, pikaaegne alushariduse ja algõpetuse pedagoog, mitmete õppematerjalide autor.