Õppetöö

UjumineMeie lasteaias ujuvad aiarühmade lapsed.

Ujumine – see on parim karastusviis lasteaias!

Ujumine on suur mõnu lapsele, aga samuti ka hea kehalise ja emotsionaalse tervise allikas.

Ujumise algõpetuses on kesksel kohal veega kohanemine, vees tõhusate ujumisliigutuste abil edasi liikumine ning kõige olulisem on tunda end vees hästi.

Mängulise tegevuse kaudu õpivad lapsed:

  • Mitmekülgsed oskused vees ja veekogude läheduses toime tulekuks
  • Oskuse ületada veega seotud hirmud
  • Veest rõõmu tunda
  • Väärtustada ujumist tervisliku eluviisi osana. 

Valdkonna ujumine sisu on:

1) pesemisoskuste omandamine õpetaja suunamisel;

2) mängud (matkimismängud) veega;

3) liikumismängud (teatevõistlused) kindlaksmääratud reeglite järgi;

4) liikumised vees mitmesuguste liikumisvormidega erinevatel kiirustel;

5) põhiliikumised vees abivahenditega ja ilma;

6) avatud ujumistegevus;

7) iseseisev tegevus vees.

Ujumisõpetaja: Tiia Puusild

Info: tiia.puusild@raja.parnu.ee

Veeanalüüside tulemused avalikustatakse jooksvalt: http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=U

Meie lasteaias ujuvad aiarühmade lapsed.

Ujumine – see on parim karastusviis lasteaias!

Ujumine on suur mõnu lapsele, aga samuti ka hea kehalise ja emotsionaalse tervise allikas.

Ujumise algõpetuses on kesksel kohal veega kohanemine, vees tõhusate ujumisliigutuste abil edasi liikumine ning kõige olulisem on tunda end vees hästi.

Mängulise tegevuse kaudu õpivad lapsed:

  • Mitmekülgsed oskused vees ja veekogude läheduses toime tulekuks
  • Oskuse ületada veega seotud hirmud
  • Veest rõõmu tunda
  • Väärtustada ujumist tervisliku eluviisi osana. 

Valdkonna ujumine sisu on:

1) pesemisoskuste omandamine õpetaja suunamisel;

2) mängud (matkimismängud) veega;

3) liikumismängud (teatevõistlused) kindlaksmääratud reeglite järgi;

4) liikumised vees mitmesuguste liikumisvormidega erinevatel kiirustel;

5) põhiliikumised vees abivahenditega ja ilma;

6) avatud ujumistegevus;

7) iseseisev tegevus vees.

Ujumisõpetaja: Tiia Puusild

Info: tiia.puusild@raja.parnu.ee

Veeanalüüside tulemused avalikustatakse jooksvalt: http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=U