Rühmad

Rõõmsad lepatriinud

Rühmas 5 kuni 6aastased lapsed

Personal: õpetajad Marju ja Helin, õpetaja abi Aili

Muusikaõpetaja Jelena, liikumisõpetaja Karin, ujumisõpetaja Tiia

Eripedagoog-logopeed Ruth

Rühm rakendab väärtuskasvatusmeetodit Kiusamisest vaba ehk lillad karud. Toetatakse rahumeelse keskkonna loomist Vaikuseminutite harjutuste toel.

Rühmas rakendatakse atiivõppe metoodikaid: õuesõpe, robootika


Rühma väärtused:

Rõõmus lepatriinu on:

Rõõmus

Õnnelik

Õpihimuline

Mänguhimuline

Uudishimulik

Sõbralik

Rühma väärtused:

Rõõmus lepatriinu on:

Rõõmus

Õnnelik

Õpihimuline

Mänguhimuline

Uudishimulik

Sõbralik