Roheline Kool

Tegevused 2022/2023


MÕTLEME ROHELISELT JA TULEME LOODUSELE LÄHEMALE

Tehtud ja planeeritavate tegevustega on võimalik tutvuda lasteaia kodulehel Rohelise kooli lingilt või tutvuda lasteaias siseseinal oleva plakatiga.

Tegevuskava protokoll on leitav siit

Õppeaasta 2022-2023 kolm tegevusvaldkonda:

ÕUEALA     Eesmärk: Õpikeskkonna ja mänguala mitmekesistamine õuealal.

PRÜGI         Eesmärk: Prügi olemuse teadvustamine ja läbi sorteerimise  prügi koguse vähendamine.

JÄÄTMED   Eesmärk: Jäätmete sorteerimise ja taaskasutuse teadlikkuse tõstmine.

Õpikeskkonna ja mänguala mitmekesistamine õuealal

Sisehoovi autoraja ehitamine koos isadega

Nutikate mesilaste rühm tähistas isadepäeva toimekalt, kuhu olid oodatud kõikide laste pered. Osales 16 peret 20st. Saginat ja toimetamist jagus hommikust õhtuni. Ilm oli soe, aga sombune. Töö tegemist see ei seganud. Kodust kaasa võetud taaskasutusmaterjalide abil sai sisehoov uue, lastele atraktiivse ilme, kus on olemas autode võidusõidutrampliin, liiklusmärkidega tähistatud autorada ja laud, toolid ning pink muul viisil ajaveetmiseks.

Tööd jagub ka edaspidiseks, sest materjali jäi üle ning ka laste sooviks on juurde ehitada erinevaid hooneid ja pikendada rada.

Sisehoovis aega veetma on oodatud kõik lasteaia rühmad.

Prügi

Mitmed rühmad osalesid sellel õppeaastal Paikre Jäätmekäitluskeskuse õppeprogrammis.

Tragide kassipoegade rühma kokkuvõte:  5-6-aastased lapsed käisid Paikre Jäätmekäitluskeskuses, et tutvuda lähemalt prügi sorteerimisega. Kohale jõudes kohtusid lapsed töötajaga, kes rääkis ja näitas neile, mis juhtub prügiga, mida inimesed ära viskavad ning jõuab prügimäele. Lastele näidati erinevaid konteinereid, kuhu oli prügi juba sorteeritud, need olid tõeliselt suured. Avastamist oli palju, kuna territoorium oli väga suur ning prügi täis. Räägiti, mida saab teha erinevatest sorteeritud materjalidest, lapsed said neid esemeid katsuda ning vaadata. Lõpus osalesid lapsed kahes õpetlikus mängus, ühes  sorteerisid erinevat prügi ning teises põnevas pallimängus, tuli tõmmata nööridega pall üles nii kõrgele kui võimalik, et see liiga vara alla ei kukuks. See oli laste jaoks huvitav katsumus, kuna kohti, kus pall auku oleks võinud kukkuda, oli palju. Tagasisidena tõid lapsed välja kommi saamise, prügimägede suurused, linnud, kes ümbruskonnas lendasid ja bussiga kohale sõitmise. Lapsed said seal vajalikke teadmisi prügi teemal ja oskasid hiljem arutleda, et prügimägi ei tohi olla väga suur (seda kuulsid nad hommikul kohapeal) ning et kui kõik ära visatud asjad eraldi sorteerida, siis ongi suur prügila kohe väiksem. Kõik jäid sõiduga väga rahule, soovisid sinna veel tulevikuski minna.

Jäätmed vs prügi

Jäätmed on kõik see, mis meist elutegevuse käigus üle jääb.

Prügi on üks jäätmete alamliik – kõik see, mida liigiti ei koguta (katkised riided, toidujäätmetena tekkinud kondid, tuhk). Prügi läheb segaolmejäätmete hulka.

Prügi ei ole võimalik taaskasutada. Jäätmeid peab sorteerima, läbi mille nad lähevad uuesti ringlusesse.

Jäätmed on kõik see, mis meist elutegevuse käigus üle jääb.

Prügi on üks jäätmete alamliik – kõik see, mida liigiti ei koguta (katkised riided, toidujäätmetena tekkinud kondid, tuhk). Prügi läheb segaolmejäätmete hulka.

Prügi ei ole võimalik taaskasutada. Jäätmeid peab sorteerima, läbi mille nad lähevad uuesti ringlusesse.

Kolm rusikareeglit:

  1. Ära kunagi viska biojäätmeid või olmejäätmete prügikotti pakendijäätmete konteinerisse! 
  2. Ära pane biojäätmeid ka olmeprügisse, sest et olmejäätmetest tehakse Iru elektrijaamas energiat.
  3. Kui kahtled mõne pakendi sobivuses, tee see puhtaks ja pane ikka pakendite hulka.

Prügisorteerimismäng: https://minutarklaps.ee/wp-content/uploads/2021/08/Mang-_Prugi-sorteerimine_.pdf

Eesti maailmakoristuspäeva võit ehk Piip ja Tuut etendus tuli Raja Lasteaeda

2022. aastal võttis Maailmakoristuspäevas osa 290 kooli ja 257 lasteaeda. Peaauhinnaks ühele lasteaiale Piip ja Tuut etendus, mille võitis Pärnu Raja Lasteaed! https://maailmakoristus.ee/kool/
Pärnu Raja Lasteaiast osalesid maailmakoristuspäeval neli rühma: Tragid kassipojad, Nutikad mesilased, Rõõmsad lepatriinud ja Vahvad rännukoerad. 

Aitäh tublidele Nutikate mesilaste rühma õpetajatele Kätlinile ja Klairile eestvõtmise eest!

Tragide kassipoegade rühma projekt prügist

Pärnu Raja Lasteaia Tragide kassipoegade 5-6-aastaste laste kahesuunalise keelekümbluse rühma projekt prügist sai alguse Eesti Maailmakoristuspäevast (17.09), kus osalesid kogu lasteaia lapsed. Koristuspäeval innustati märkama eelkõige väikeprügi, mida leidub ohtralt parklates, bussipeatustest ja teepervedel. Koristati oma lasteaia lähedal asuvat parkmetsa, kus tihti lastega aega veedetakse.

Sellest tegevusest tekkis lastel üles palju küsimusi:

  • Miks inimesed viskavad prügi maha?

  • Kuhu prügi prügikastist viiakse?

Projekti raames külastasid lapsed Paikre Jäätmekäitluskeskust, tutvuti taaraautomaadiga, kuhu iga laps sai oma pudeli panna, vaadati nii tänaval kui hoovis erinevaid prügikonteinereid jne.

Laste idee oli teha lõpetuseks üks tore robot, kes sai nimeks Robot-Tobot. Selle meisterdamiseks kasutasid nad ainult taaskasutusmaterjali ning tema ülesanne on ümber töötada kõik sinna sisse pandud biolagunevad jäätmed. Robotiga osalesime ka Lottemaa leiutamisvõistlusel 2023.

Lapsed said vastused projekti käigus tekkinud kõikidele küsimustele. Osaliselt otsiti vastuseid raamatutest või arvutist koos õpetajatega lasteaias, osad küsimused arutleti kodus läbi isadega (nt ehitusprügi kohta) ning hiljem jagati oma teadmisi teistega. Lastel on teada, et kui läheme jalutuskäigule, siis on õpetajatel alati kott taskus, kuhu saab prügi panna, kuna nemad teavad, et loodust tuleb hoida!

Projekti lõpus sai iga laps medali ja söödi isevalmistatud torti.

Projekti idee ja tegutsemisrõõm tuli lastelt, neid aitasid kõike teostada õpetajad Marve Torstenberg ja Irina Maslovskaja ning tugipersonal Tatjana Lipintsova ja Helen Malm.

TALGUPÄEV PÄRNU RAJA LASTEAIAS toimus mais 2023

Leheristipäeval on teatavasti põllutöökeeld- puhkust tuleb anda kõigele, mis maast kasvab, siis põlluõnn püsib ja saagid on head. Seda nõuet järgis ka Pärnu Raja Lasteaed, kus korraldati esimene talgupäev, mille raames täienesid õuealal laste mänguvõimalused: raamatupesa, muusikasein, tunnetusrada, mudaköök, tasakaalurada palkidel, osavust arendav mäng pallidega ja Reis ümber maailma.

Talgupäeval toimusid ka taimelaat ja rühmakohvikud, mille saadud tulu läheb laste õppekäikude mitmekesistamiseks.

Kõige eest hoolitsesid lasteaia lapsevanemad meie Rohelise Kooli meeskonna juhtimisel. Ürituse ettevalmistamisel ja organiseerimisel osalesid nii lapsed (taimede kasvatamine) ja lasteaia personal. Iga rühma vanemad panustasid materjalide toomisse ja ehitustöödesse, eelistatud oli taaskasutusmaterjal. Taimed kasvatas iga rühm ise vanemate toodud seemnete eest. Rühmade kohvikud olid perede poolt organiseeritud, vahvad ja omanäolised. Tore oli see, et suuremad lapsed said müügitöö kogemuse. Kohvikutest ostmisel oli rohelise mõtteviisiga lasteaias soovituslik kaasa võtta oma kohvitops ning taldrik jne.

Kes soovis meelelahutusest osa saada, liitus liikumis- ja ujumisõpetajate poolt loodud tümpsu, mullide- ja mängude alal.

Talgu- ja laadapäev oli suurepärane näide sellest, et üheskoos tegutsedes suudetakse palju ja natuke rohkemgi!

AITÄH Rohelise Kooli meeskonnale algatamise ja eestvedamise eest.

AITÄH suurtele ja väikestele rohenäppudele taimede kasvatamise ja nende eest hoolitsemise eest.

TÄNU neile, kes usinaid töömehi materjaliga varustasid ja AITÄH neile, kes kõik vahendid oma teadmiste, oskuste, jõu ja käteosavusega valmis tegid.

TÄNU kõigile, kes kohvikute letid täitsid.

TÄNAME kõiki, kes taimed koju kasvama viisid ja kohvikuletid tühjaks ostsid.

Kõige tänulikumad on ilmselt lapsed, kes on kõik uued mänguvahendid juba omaks tunnistanud ja aktiivsesse kasutusse võtnud.

Nii aktiivse kogukonnaga on kõik võimalik ja annab meile indu järgmisel aastal üritust korrata.

Pildid ja ürituse kajastus FB-kis grupis Lasteaednike idee https://www.facebook.com/groups/324672547603822/user/100005966623103

MÕTLEME ROHELISELT JA TULEME LOODUSELE LÄHEMALE

Tehtud ja planeeritavate tegevustega on võimalik tutvuda lasteaia kodulehel Rohelise kooli lingilt või tutvuda lasteaias siseseinal oleva plakatiga.

Tegevuskava protokoll on leitav siit

Õppeaasta 2022-2023 kolm tegevusvaldkonda:

ÕUEALA     Eesmärk: Õpikeskkonna ja mänguala mitmekesistamine õuealal.

PRÜGI         Eesmärk: Prügi olemuse teadvustamine ja läbi sorteerimise  prügi koguse vähendamine.

JÄÄTMED   Eesmärk: Jäätmete sorteerimise ja taaskasutuse teadlikkuse tõstmine.

Õpikeskkonna ja mänguala mitmekesistamine õuealal

Sisehoovi autoraja ehitamine koos isadega

Nutikate mesilaste rühm tähistas isadepäeva toimekalt, kuhu olid oodatud kõikide laste pered. Osales 16 peret 20st. Saginat ja toimetamist jagus hommikust õhtuni. Ilm oli soe, aga sombune. Töö tegemist see ei seganud. Kodust kaasa võetud taaskasutusmaterjalide abil sai sisehoov uue, lastele atraktiivse ilme, kus on olemas autode võidusõidutrampliin, liiklusmärkidega tähistatud autorada ja laud, toolid ning pink muul viisil ajaveetmiseks.

Tööd jagub ka edaspidiseks, sest materjali jäi üle ning ka laste sooviks on juurde ehitada erinevaid hooneid ja pikendada rada.

Sisehoovis aega veetma on oodatud kõik lasteaia rühmad.

Prügi

Mitmed rühmad osalesid sellel õppeaastal Paikre Jäätmekäitluskeskuse õppeprogrammis.

Tragide kassipoegade rühma kokkuvõte:  5-6-aastased lapsed käisid Paikre Jäätmekäitluskeskuses, et tutvuda lähemalt prügi sorteerimisega. Kohale jõudes kohtusid lapsed töötajaga, kes rääkis ja näitas neile, mis juhtub prügiga, mida inimesed ära viskavad ning jõuab prügimäele. Lastele näidati erinevaid konteinereid, kuhu oli prügi juba sorteeritud, need olid tõeliselt suured. Avastamist oli palju, kuna territoorium oli väga suur ning prügi täis. Räägiti, mida saab teha erinevatest sorteeritud materjalidest, lapsed said neid esemeid katsuda ning vaadata. Lõpus osalesid lapsed kahes õpetlikus mängus, ühes  sorteerisid erinevat prügi ning teises põnevas pallimängus, tuli tõmmata nööridega pall üles nii kõrgele kui võimalik, et see liiga vara alla ei kukuks. See oli laste jaoks huvitav katsumus, kuna kohti, kus pall auku oleks võinud kukkuda, oli palju. Tagasisidena tõid lapsed välja kommi saamise, prügimägede suurused, linnud, kes ümbruskonnas lendasid ja bussiga kohale sõitmise. Lapsed said seal vajalikke teadmisi prügi teemal ja oskasid hiljem arutleda, et prügimägi ei tohi olla väga suur (seda kuulsid nad hommikul kohapeal) ning et kui kõik ära visatud asjad eraldi sorteerida, siis ongi suur prügila kohe väiksem. Kõik jäid sõiduga väga rahule, soovisid sinna veel tulevikuski minna.

Jäätmed vs prügi

Jäätmed on kõik see, mis meist elutegevuse käigus üle jääb.

Prügi on üks jäätmete alamliik – kõik see, mida liigiti ei koguta (katkised riided, toidujäätmetena tekkinud kondid, tuhk). Prügi läheb segaolmejäätmete hulka.

Prügi ei ole võimalik taaskasutada. Jäätmeid peab sorteerima, läbi mille nad lähevad uuesti ringlusesse.

Jäätmed on kõik see, mis meist elutegevuse käigus üle jääb.

Prügi on üks jäätmete alamliik – kõik see, mida liigiti ei koguta (katkised riided, toidujäätmetena tekkinud kondid, tuhk). Prügi läheb segaolmejäätmete hulka.

Prügi ei ole võimalik taaskasutada. Jäätmeid peab sorteerima, läbi mille nad lähevad uuesti ringlusesse.

Kolm rusikareeglit:

  1. Ära kunagi viska biojäätmeid või olmejäätmete prügikotti pakendijäätmete konteinerisse! 
  2. Ära pane biojäätmeid ka olmeprügisse, sest et olmejäätmetest tehakse Iru elektrijaamas energiat.
  3. Kui kahtled mõne pakendi sobivuses, tee see puhtaks ja pane ikka pakendite hulka.

Prügisorteerimismäng: https://minutarklaps.ee/wp-content/uploads/2021/08/Mang-_Prugi-sorteerimine_.pdf

Eesti maailmakoristuspäeva võit ehk Piip ja Tuut etendus tuli Raja Lasteaeda

2022. aastal võttis Maailmakoristuspäevas osa 290 kooli ja 257 lasteaeda. Peaauhinnaks ühele lasteaiale Piip ja Tuut etendus, mille võitis Pärnu Raja Lasteaed! https://maailmakoristus.ee/kool/
Pärnu Raja Lasteaiast osalesid maailmakoristuspäeval neli rühma: Tragid kassipojad, Nutikad mesilased, Rõõmsad lepatriinud ja Vahvad rännukoerad. 

Aitäh tublidele Nutikate mesilaste rühma õpetajatele Kätlinile ja Klairile eestvõtmise eest!

Tragide kassipoegade rühma projekt prügist

Pärnu Raja Lasteaia Tragide kassipoegade 5-6-aastaste laste kahesuunalise keelekümbluse rühma projekt prügist sai alguse Eesti Maailmakoristuspäevast (17.09), kus osalesid kogu lasteaia lapsed. Koristuspäeval innustati märkama eelkõige väikeprügi, mida leidub ohtralt parklates, bussipeatustest ja teepervedel. Koristati oma lasteaia lähedal asuvat parkmetsa, kus tihti lastega aega veedetakse.

Sellest tegevusest tekkis lastel üles palju küsimusi:

  • Miks inimesed viskavad prügi maha?

  • Kuhu prügi prügikastist viiakse?

Projekti raames külastasid lapsed Paikre Jäätmekäitluskeskust, tutvuti taaraautomaadiga, kuhu iga laps sai oma pudeli panna, vaadati nii tänaval kui hoovis erinevaid prügikonteinereid jne.

Laste idee oli teha lõpetuseks üks tore robot, kes sai nimeks Robot-Tobot. Selle meisterdamiseks kasutasid nad ainult taaskasutusmaterjali ning tema ülesanne on ümber töötada kõik sinna sisse pandud biolagunevad jäätmed. Robotiga osalesime ka Lottemaa leiutamisvõistlusel 2023.

Lapsed said vastused projekti käigus tekkinud kõikidele küsimustele. Osaliselt otsiti vastuseid raamatutest või arvutist koos õpetajatega lasteaias, osad küsimused arutleti kodus läbi isadega (nt ehitusprügi kohta) ning hiljem jagati oma teadmisi teistega. Lastel on teada, et kui läheme jalutuskäigule, siis on õpetajatel alati kott taskus, kuhu saab prügi panna, kuna nemad teavad, et loodust tuleb hoida!

Projekti lõpus sai iga laps medali ja söödi isevalmistatud torti.

Projekti idee ja tegutsemisrõõm tuli lastelt, neid aitasid kõike teostada õpetajad Marve Torstenberg ja Irina Maslovskaja ning tugipersonal Tatjana Lipintsova ja Helen Malm.

TALGUPÄEV PÄRNU RAJA LASTEAIAS toimus mais 2023

Leheristipäeval on teatavasti põllutöökeeld- puhkust tuleb anda kõigele, mis maast kasvab, siis põlluõnn püsib ja saagid on head. Seda nõuet järgis ka Pärnu Raja Lasteaed, kus korraldati esimene talgupäev, mille raames täienesid õuealal laste mänguvõimalused: raamatupesa, muusikasein, tunnetusrada, mudaköök, tasakaalurada palkidel, osavust arendav mäng pallidega ja Reis ümber maailma.

Talgupäeval toimusid ka taimelaat ja rühmakohvikud, mille saadud tulu läheb laste õppekäikude mitmekesistamiseks.

Kõige eest hoolitsesid lasteaia lapsevanemad meie Rohelise Kooli meeskonna juhtimisel. Ürituse ettevalmistamisel ja organiseerimisel osalesid nii lapsed (taimede kasvatamine) ja lasteaia personal. Iga rühma vanemad panustasid materjalide toomisse ja ehitustöödesse, eelistatud oli taaskasutusmaterjal. Taimed kasvatas iga rühm ise vanemate toodud seemnete eest. Rühmade kohvikud olid perede poolt organiseeritud, vahvad ja omanäolised. Tore oli see, et suuremad lapsed said müügitöö kogemuse. Kohvikutest ostmisel oli rohelise mõtteviisiga lasteaias soovituslik kaasa võtta oma kohvitops ning taldrik jne.

Kes soovis meelelahutusest osa saada, liitus liikumis- ja ujumisõpetajate poolt loodud tümpsu, mullide- ja mängude alal.

Talgu- ja laadapäev oli suurepärane näide sellest, et üheskoos tegutsedes suudetakse palju ja natuke rohkemgi!

AITÄH Rohelise Kooli meeskonnale algatamise ja eestvedamise eest.

AITÄH suurtele ja väikestele rohenäppudele taimede kasvatamise ja nende eest hoolitsemise eest.

TÄNU neile, kes usinaid töömehi materjaliga varustasid ja AITÄH neile, kes kõik vahendid oma teadmiste, oskuste, jõu ja käteosavusega valmis tegid.

TÄNU kõigile, kes kohvikute letid täitsid.

TÄNAME kõiki, kes taimed koju kasvama viisid ja kohvikuletid tühjaks ostsid.

Kõige tänulikumad on ilmselt lapsed, kes on kõik uued mänguvahendid juba omaks tunnistanud ja aktiivsesse kasutusse võtnud.

Nii aktiivse kogukonnaga on kõik võimalik ja annab meile indu järgmisel aastal üritust korrata.

Pildid ja ürituse kajastus FB-kis grupis Lasteaednike idee https://www.facebook.com/groups/324672547603822/user/100005966623103