Rühmad

Vallatud suslikud

Rühmas 1,6 kuni 3aastased lapsed

Personal: õpetajad Helen ja Eha, õpetaja abi Irina

Muusikaõpetaja Jelena, liikumisõpetaja Karin


Rühma väärtused:

SÕBRALIKKUS

HOOLIVUS

ISESEISVUS

Rühma väärtused:

SÕBRALIKKUS

HOOLIVUS

ISESEISVUS