Rühmad

Tragid kassipojad

Rühmas 6 kuni 7aastased lapsed

Personal: õpetajad Marve ja Irina, õpetaja abi Kristina, tugiisik Tatjana

Rühmas rakendatakse atiivõppe metoodikaid: kahesuunaline keelekümblus, õuesõpe, robootika, projektõpe, avastusõpe

Muusikaõpetaja Jelena, liikumisõpetaja Karin, ujumisõpetaja Tiia

Eripedagoog-logopeed Ruth ja logopeed Tetiana


Rühmas rakendtakse väärtuskasvatusmeetodit: õppeprogramm Samm-sammult.

Rühma väärtused:

Sõbralikkus – Kui tahad, et Sul sõpru oleks, ole ise sõbralik;​

Head kombed – viisakusreeglid​ ja käitumine;

Sallivus – ​iga laps ja tema keel on oluline.​

Rühma seinal on väärtustepuu, mida täiendatakse aasta jooksul piltidega.

Rühmas rakendtakse väärtuskasvatusmeetodit: õppeprogramm Samm-sammult.

Rühma väärtused:

Sõbralikkus – Kui tahad, et Sul sõpru oleks, ole ise sõbralik;​

Head kombed – viisakusreeglid​ ja käitumine;

Sallivus – ​iga laps ja tema keel on oluline.​

Rühma seinal on väärtustepuu, mida täiendatakse aasta jooksul piltidega.