Rühmad

Nutikad mesilased

Rühmas 5 kuni 6aastased lapsed

Personal: õpetajad Kätlin ja Klair, õpetaja abi Kati, tugiisik Tatjana

Muusikaõpetaja Jelena, liikumisõpetaja Karin, ujumisõpetaja Tiia

Eripedagoog-logopeed Ruth


Rühma väärtused: Perekond, Sõbrad, Tervis

Rühm rakendab sotsiaal-emotsionaalsete oskuste ja probleemide lahendamise õppeprogrammi- oskuste õpe.

Lastele õpetatakse Vaikuseminutite tarkuste kaudu eneseregulatsiooni oskusi, tehakse emotsioonide rahustamis-, keskendumis- või
tähelepanukoondamisharjutusi

Rühmas rakendatakse atiivõppe metoodikaid: õuesõpe, robootika, projektõpe

Rühma väärtused: Perekond, Sõbrad, Tervis

Rühm rakendab sotsiaal-emotsionaalsete oskuste ja probleemide lahendamise õppeprogrammi- oskuste õpe.

Lastele õpetatakse Vaikuseminutite tarkuste kaudu eneseregulatsiooni oskusi, tehakse emotsioonide rahustamis-, keskendumis- või
tähelepanukoondamisharjutusi

Rühmas rakendatakse atiivõppe metoodikaid: õuesõpe, robootika, projektõpe