Rühmad

Osavad leiutajad

Rühmas 4 kuni 5aastased lapsed

Personal: õpetajad Kristi ja Kerli, õpetaja abi Helena

Muusikaõpetaja Jelena, liikumisõpetaja Sirje, ujumisõpetaja Tiia

Eripedagoog-logopeed Ruth

Rühm rakendab väärtuskasvatusmeetodit Kiusamisest vaba lasteaed 

Lastele õpetatakse Vaikuseminutite tarkuste kaudu eneseregulatsiooni oskusi, tehakse emotsioonide rahustamis-, keskendumis- või
tähelepanukoondamisharjutusi.

Rühm rakendab erinevaid aktiivõppe meetodid: õuesõpe, robootika


Rühma väärtused:

Koostöö - perede ja rühmameeskonnaga, koostööpartneritega. Koos on toredam.

Sõbralikkus - Headus teeb elu huvitavaks.

Ma saan hakkama - laste iseseisvuse ja loovuse toetamine.

Rühma väärtused:

Koostöö - perede ja rühmameeskonnaga, koostööpartneritega. Koos on toredam.

Sõbralikkus - Headus teeb elu huvitavaks.

Ma saan hakkama - laste iseseisvuse ja loovuse toetamine.