Uudised

Pärnu linnavalitsuse toetatud programmi Pärnu linn kui õpikeskkonna tutvustamine rahvusvahelisel seminaril 10. juuni Halliki Tammiste


16. mail toimus rahvusvaheline Formaal- ja mitteformaalõppe lõiming Pärnu linna näitel teemaline seminar Pernova Hariduskeskuses. Oluliseks teemaks oli ka migratsioonitausta ja eesti keelest erineva emakeelega ning HEV-õpilaste hariduse edendamine. Üritusel osalesid erinevad koostööpartnerid, kaasatud oli alus-, üld- ja huviharidusvaldkonna asutuste esindajad. Pärnu linna hariduselu ning Pärnu kui õpikeskus (PÕK) süsteemi lühitutvustuse esitasid haridusosakonna juhataja Jaana Ruubel koos Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna üldhariduse peaspetsialisti Virve Laubega, alushariduse PÕK-i teemal jagas Pärnu Raja Lasteaia õppejuht Halliki Tammiste.         

Ürituse peakorraldaja, 6-liikmeline SIRIUS võrgustiku haridusekspertide rühm, pöördus Pärnu linnavalitsuse poole sooviga õppida MFÕ/FÕ süsteemset rakendumist eesmärgiga viia need ideed ja praktikad erinevatesse Euroopa riikidesse. https://www.praxis.ee/tood/migratsioonitausta-ja-eesti-keelest-erineva-emakeelega-opilaste-haridus-eesti-ekspert-sirius-vorgustikus/

16. mail toimus rahvusvaheline Formaal- ja mitteformaalõppe lõiming Pärnu linna näitel teemaline seminar Pernova Hariduskeskuses. Oluliseks teemaks oli ka migratsioonitausta ja eesti keelest erineva emakeelega ning HEV-õpilaste hariduse edendamine. Üritusel osalesid erinevad koostööpartnerid, kaasatud oli alus-, üld- ja huviharidusvaldkonna asutuste esindajad. Pärnu linna hariduselu ning Pärnu kui õpikeskus (PÕK) süsteemi lühitutvustuse esitasid haridusosakonna juhataja Jaana Ruubel koos Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna üldhariduse peaspetsialisti Virve Laubega, alushariduse PÕK-i teemal jagas Pärnu Raja Lasteaia õppejuht Halliki Tammiste.         

Ürituse peakorraldaja, 6-liikmeline SIRIUS võrgustiku haridusekspertide rühm, pöördus Pärnu linnavalitsuse poole sooviga õppida MFÕ/FÕ süsteemset rakendumist eesmärgiga viia need ideed ja praktikad erinevatesse Euroopa riikidesse. https://www.praxis.ee/tood/migratsioonitausta-ja-eesti-keelest-erineva-emakeelega-opilaste-haridus-eesti-ekspert-sirius-vorgustikus/