Uudised

4-aastased lapsed osalesid projektis Suukool 10. juuni Halliki Tammiste


2023/2024 õppeaastast alates korraldab Tervisekassa suutervist edendav projekt Suukool kõikides lasteaedades üle Eesti igapäevast juhendatud hambapesu, mille eesmärgiks on parandada laste hammaste tervist ja tõsta suutervisealast teadlikkust. Suukool varustab lasteaiarühmad hambaharjade, -pastade, juhiste ja muu vajalikuga. Juhendatud hambapesu korraldamisel on oluline roll õpetajal, kes viib igapäevaselt lasteaiarühmas läbi hambapesu vastavalt rühma päevakavale – soovitavalt enne lõunaund.

Sellel õppeaastal võtsid projektist osa Osavad leiutajad (6. rühm) ja Taibukad kuujänesed (8. rühm). 6. rühma külastas suukooli projekti raames ka Britt Kruusmaa, kes rääkis lastele, kui oluline on hoolitseda oma hammaste eest. Näitas, kuidas tuleks hambaid pesta. Lapsed olid kaasatud ja kuulasid loengut suure huviga. Hambapesu projekti võib lugeda edukaks, sest lastele meeldis hambaid pesta, eriti pesta keelt. Laste tagasisside oli positiivne - kui mõni laps projekti alguses ütles, et ta kodus hambaid ei pese, siis projekti lõpuks oli neil hambapesu harjumus sees ja hakkasid ka kodus pesema. 

Ja laulud meeldisid, mis hambapesemise ajal olid:

Stig Rästa - Suukooli hambapesulaul (youtube.com)

Hambapesulaul | Lastelaulud | LOLALA (youtube.com)

2023/2024 õppeaastast alates korraldab Tervisekassa suutervist edendav projekt Suukool kõikides lasteaedades üle Eesti igapäevast juhendatud hambapesu, mille eesmärgiks on parandada laste hammaste tervist ja tõsta suutervisealast teadlikkust. Suukool varustab lasteaiarühmad hambaharjade, -pastade, juhiste ja muu vajalikuga. Juhendatud hambapesu korraldamisel on oluline roll õpetajal, kes viib igapäevaselt lasteaiarühmas läbi hambapesu vastavalt rühma päevakavale – soovitavalt enne lõunaund.

Sellel õppeaastal võtsid projektist osa Osavad leiutajad (6. rühm) ja Taibukad kuujänesed (8. rühm). 6. rühma külastas suukooli projekti raames ka Britt Kruusmaa, kes rääkis lastele, kui oluline on hoolitseda oma hammaste eest. Näitas, kuidas tuleks hambaid pesta. Lapsed olid kaasatud ja kuulasid loengut suure huviga. Hambapesu projekti võib lugeda edukaks, sest lastele meeldis hambaid pesta, eriti pesta keelt. Laste tagasisside oli positiivne - kui mõni laps projekti alguses ütles, et ta kodus hambaid ei pese, siis projekti lõpuks oli neil hambapesu harjumus sees ja hakkasid ka kodus pesema. 

Ja laulud meeldisid, mis hambapesemise ajal olid:

Stig Rästa - Suukooli hambapesulaul (youtube.com)

Hambapesulaul | Lastelaulud | LOLALA (youtube.com)