Uudised

Pärnu lasteaedade õpetajad kohtusid LAHE- testi eksperdiga Harnost 29. aprill Halliki Tammiste


Aprillis toimus Raja lasteaias seminar, mille teemaks oli 5- aastaste laste arengu hindamise vahend- LAHE, kus ligi 40 Pärnu lasteaedade õpetajat ja õppealajuhatajat kohtusid Harno ja Lahe testi eksperdi Natalia Tammega. Kohtumise eesmärk oli tutvuda testi võimalustega ning osaleda ettepanekute ja küsimuste arutelus.

Õpetajad tegid palju ettepanekuid. Harno ekspert lubas, et ettepanekutega arvestatakse ning võimalusel likvideeritakse puudujäägid. Ettepanekutega arvestatakse ka testide edasi arendamiseks ja käigus hoidmiseks.

LAHE testide kohta palju kasulikku infot https://projektid.edu.ee/display/THO/Viieaastase+lapse+arengu+hindamise+e-vahend

Seminari korraldas Pärnu lõimitud keeleõppe aineühendus.

Aprillis toimus Raja lasteaias seminar, mille teemaks oli 5- aastaste laste arengu hindamise vahend- LAHE, kus ligi 40 Pärnu lasteaedade õpetajat ja õppealajuhatajat kohtusid Harno ja Lahe testi eksperdi Natalia Tammega. Kohtumise eesmärk oli tutvuda testi võimalustega ning osaleda ettepanekute ja küsimuste arutelus.

Õpetajad tegid palju ettepanekuid. Harno ekspert lubas, et ettepanekutega arvestatakse ning võimalusel likvideeritakse puudujäägid. Ettepanekutega arvestatakse ka testide edasi arendamiseks ja käigus hoidmiseks.

LAHE testide kohta palju kasulikku infot https://projektid.edu.ee/display/THO/Viieaastase+lapse+arengu+hindamise+e-vahend

Seminari korraldas Pärnu lõimitud keeleõppe aineühendus.