Lasteaiast

Lasteaia koha taotlemine


Lasteaiakoha taotlemine Lasteaiakoha taotlemine ARNOs - https://arno.parnu.ee/

Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord - https://www.riigiteataja.ee/akt/410052019020

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine - https://www.riigiteataja.ee/akt/429122011091?leiaKehtiv

Lasteaiakoha taotlemine Lasteaiakoha taotlemine ARNOs - https://arno.parnu.ee/

Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord - https://www.riigiteataja.ee/akt/410052019020

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine - https://www.riigiteataja.ee/akt/429122011091?leiaKehtiv