Õppetöö

Päevakava ja tegevused lasteaiasSõimerühm (pooleteist-3aastased) Aiarühm (3-7aastased)
07.00 - 08.30 laste vastuvõtt, tervitamine, vaba mäng, infovahetus lastevanematega
08.30 - 09.00 hommikusöök
09.00 - 10.15 hommikuring, planeeritud tegevused, mäng 09.00 - 10.55 hommikuring, planeeritud tegevused, mäng
10.15 - 12.00 tegevused õues: õuesõpe, mäng (orienteeruv aeg, mis muutub vastavalt aastaajale) 10.55 - 12.30 tegevused õues: õppekäigud; õuesõpe; mäng
12.15 - 12.45 lõunasöök 12.30 - 13.30 lõunasöök
13.00 - 15.00 lõunane puhkeaeg 13.30 - 15.00 lõunane puhkeaeg
15.30 - 16.00 - õhtuoode

16.00 - 17.30 - mäng, individuaalne tegevus,  tegevused õues, huvitegevus, infovahetus lastevanematega,

17.30-18.30 on avatud õhturühm (igal kuul erinev), rühmade nimed kirjas kodulehe avalehel

Päev lasteaias

Lasteaia töö korraldamisel lähtutakse Koolieelse lasteasutuse seadusest, Pärnu Raja Lasteaia õppekavast ja tervisekaitsenõuetest koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale ning toitlustamisele.

 • Lasteaia päevakava on paindlik, küll aga on paigas söögiajad, lõunane puhkeaeg ning õppe- ja kasvatustegevuste aeg.
 • Lapse jaoks on parim, kui ta saab osaleda kõikides läbiviidavates tegevustes.
 • Puhkeaeg on väikelapse päevakavas olulise tähtsusega. Mida väiksem on laps, seda pikemat und ta vajab. Uni on lapse vaimse ja füüsilise tervise alus. Mäng ja suhtlemine on lapsele tõsine töö, mille käigus omandab ta palju uusi kogemusi.
 • Päevane puhkeaeg on vajalik igale lapsele, kuna lasteaiapäev on pikk ja väsitav. Peale unejutu kuulamist puhkab laps vaikselt voodis.
 • Toitlustamisel lähtutakse tervislikkuse põhimõttest. Lasteaias pakutakse lapsele hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet, lisaks tervislikku vahepala (värsket puu- või aedvilja). Toit valmistatakse lasteaia köögis. Menüü on lapsevanemale nähtav internetikeskkonnas www.eliis.ee ja rühma teadete tahvlil.
 • Kui laps vajab mõne toiduaine asendamist haiguse (esitada seda kinnitav arstitõend), usuliste veendumuste või mõne muu põhjuse tõttu, teavitada sellest rühma meeskonda.
   

Laste tegevused lasteaias

Lapse põhitegevuseks on mäng. Läbi mänguliste õppetegevuste valmistatakse last ette kooliminekuks.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse vastavalt lapse vanusele järgmisi valdkondi.

 • Mina ja keskkond. Laps saab teadmisi endast ja teda ümbritsevast elust ja eluta maailmast. Uurimisretked õuealal. Õppekäigud. Vaadatakse pilte ja õppefilme. Tehakse katsetusi ja avatusi.
 • Kunst. Laps õpib oma mõtteid väljendama kujutavate kunstide kaudu: joonistab,  maalib, voolib ja meisterdab.
 • Matemaatika. Laps osaleb mängulistes tegevustes, mis aitavad mõista asukohta, aega, suurust, numbreid, arve ja kujundeid.
 • Keel ja kõne. Laps osaleb mängulistes tegevustes, mis aitavad kaasa kõne arengule, lugemise ja kirjutamise eeloskuste omandamisele. Kuulatakse ja räägitakse lugusid, loetakse luuletusi, liisusalme, rütmisalme jne.
 • Muusikaõpetus. Laps osaleb mängulistes tegevustes, kus lauldakse, tantsitakse, kuulatakse muusikat, mängitakse laulumänge, arendatakse lapse loovust ja musitseeritakse erinevatel pillidel.
 • Liikumine. Laps tutvub erinevate spordivahenditega, osaleb sportlikes mängu-,  liikumis- ja loovtegevustes.

 

Riietus ja jalanõud

Parimad lasteaiariided on need, mida laps ise selga saab panna, on mugavad ja hooajale vastavad eraldi toas ja õues mängimiseks:

 • lasteaia sisejalanõud on heleda tallaga ja jalga fikseerivad;
 • puhkeajaks vajab laps pidžaamat või öösärki;
 • liikumistegevusteks lühikesed spordiriided;
 • ujumiseks ujumisriided, müts, aasaga rätik, kapuutsiga jakk.

Õues mängimiseks vajab laps ilmastikule vastavaid riideid, mis võimaldavad õuesolekut nautida:

 • sügis- ja kevadperioodil vettpidavad poririided, müts, kindad, kummikud;
 • talvel soojad üleriided, müts, sall, kindad (vahetuskindad), väikelapsele labakindad;
 • suveperioodil väljas mängimiseks vahetusriided ja -jalatsid, kerge peakate.

Lapse kapis on vajalikud vahetusriided. Riided ja jalanõud on varustatud nimega, et vältida asjade kadumist ja segamini minekut. Igal lapsel on isiklik kamm ja ühekordsed taskurätikud.

 

Infoleht on koostatud Pärnu Raja Lasteaed õpetajate poolt, kasutatud on  Pärnu linnavalitsuse, Pärnu Õppenõustamiskeskuse ja Eesti Lasteaednike Liidu spetsialistide poolt koostatud inforaamatut „Lasteaialapse vanema ABC“. https://parnu.ee/failid/haridus/trykised/Lasteaialapse_vanema_ABC_2012.pdf

Päev lasteaias

Lasteaia töö korraldamisel lähtutakse Koolieelse lasteasutuse seadusest, Pärnu Raja Lasteaia õppekavast ja tervisekaitsenõuetest koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale ning toitlustamisele.

 • Lasteaia päevakava on paindlik, küll aga on paigas söögiajad, lõunane puhkeaeg ning õppe- ja kasvatustegevuste aeg.
 • Lapse jaoks on parim, kui ta saab osaleda kõikides läbiviidavates tegevustes.
 • Puhkeaeg on väikelapse päevakavas olulise tähtsusega. Mida väiksem on laps, seda pikemat und ta vajab. Uni on lapse vaimse ja füüsilise tervise alus. Mäng ja suhtlemine on lapsele tõsine töö, mille käigus omandab ta palju uusi kogemusi.
 • Päevane puhkeaeg on vajalik igale lapsele, kuna lasteaiapäev on pikk ja väsitav. Peale unejutu kuulamist puhkab laps vaikselt voodis.
 • Toitlustamisel lähtutakse tervislikkuse põhimõttest. Lasteaias pakutakse lapsele hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet, lisaks tervislikku vahepala (värsket puu- või aedvilja). Toit valmistatakse lasteaia köögis. Menüü on lapsevanemale nähtav internetikeskkonnas www.eliis.ee ja rühma teadete tahvlil.
 • Kui laps vajab mõne toiduaine asendamist haiguse (esitada seda kinnitav arstitõend), usuliste veendumuste või mõne muu põhjuse tõttu, teavitada sellest rühma meeskonda.
   

Laste tegevused lasteaias

Lapse põhitegevuseks on mäng. Läbi mänguliste õppetegevuste valmistatakse last ette kooliminekuks.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse vastavalt lapse vanusele järgmisi valdkondi.

 • Mina ja keskkond. Laps saab teadmisi endast ja teda ümbritsevast elust ja eluta maailmast. Uurimisretked õuealal. Õppekäigud. Vaadatakse pilte ja õppefilme. Tehakse katsetusi ja avatusi.
 • Kunst. Laps õpib oma mõtteid väljendama kujutavate kunstide kaudu: joonistab,  maalib, voolib ja meisterdab.
 • Matemaatika. Laps osaleb mängulistes tegevustes, mis aitavad mõista asukohta, aega, suurust, numbreid, arve ja kujundeid.
 • Keel ja kõne. Laps osaleb mängulistes tegevustes, mis aitavad kaasa kõne arengule, lugemise ja kirjutamise eeloskuste omandamisele. Kuulatakse ja räägitakse lugusid, loetakse luuletusi, liisusalme, rütmisalme jne.
 • Muusikaõpetus. Laps osaleb mängulistes tegevustes, kus lauldakse, tantsitakse, kuulatakse muusikat, mängitakse laulumänge, arendatakse lapse loovust ja musitseeritakse erinevatel pillidel.
 • Liikumine. Laps tutvub erinevate spordivahenditega, osaleb sportlikes mängu-,  liikumis- ja loovtegevustes.

 

Riietus ja jalanõud

Parimad lasteaiariided on need, mida laps ise selga saab panna, on mugavad ja hooajale vastavad eraldi toas ja õues mängimiseks:

 • lasteaia sisejalanõud on heleda tallaga ja jalga fikseerivad;
 • puhkeajaks vajab laps pidžaamat või öösärki;
 • liikumistegevusteks lühikesed spordiriided;
 • ujumiseks ujumisriided, müts, aasaga rätik, kapuutsiga jakk.

Õues mängimiseks vajab laps ilmastikule vastavaid riideid, mis võimaldavad õuesolekut nautida:

 • sügis- ja kevadperioodil vettpidavad poririided, müts, kindad, kummikud;
 • talvel soojad üleriided, müts, sall, kindad (vahetuskindad), väikelapsele labakindad;
 • suveperioodil väljas mängimiseks vahetusriided ja -jalatsid, kerge peakate.

Lapse kapis on vajalikud vahetusriided. Riided ja jalanõud on varustatud nimega, et vältida asjade kadumist ja segamini minekut. Igal lapsel on isiklik kamm ja ühekordsed taskurätikud.

 

Infoleht on koostatud Pärnu Raja Lasteaed õpetajate poolt, kasutatud on  Pärnu linnavalitsuse, Pärnu Õppenõustamiskeskuse ja Eesti Lasteaednike Liidu spetsialistide poolt koostatud inforaamatut „Lasteaialapse vanema ABC“. https://parnu.ee/failid/haridus/trykised/Lasteaialapse_vanema_ABC_2012.pdf

Sõimerühm (pooleteist-3aastased) Aiarühm (3-7aastased)
07.00 - 08.30 laste vastuvõtt, tervitamine, vaba mäng, infovahetus lastevanematega
08.30 - 09.00 hommikusöök
09.00 - 10.15 hommikuring, planeeritud tegevused, mäng 09.00 - 10.55 hommikuring, planeeritud tegevused, mäng
10.15 - 12.00 tegevused õues: õuesõpe, mäng (orienteeruv aeg, mis muutub vastavalt aastaajale) 10.55 - 12.30 tegevused õues: õppekäigud; õuesõpe; mäng
12.15 - 12.45 lõunasöök 12.30 - 13.30 lõunasöök
13.00 - 15.00 lõunane puhkeaeg 13.30 - 15.00 lõunane puhkeaeg
15.30 - 16.00 - õhtuoode

16.00 - 17.30 - mäng, individuaalne tegevus,  tegevused õues, huvitegevus, infovahetus lastevanematega,

17.30-18.30 on avatud õhturühm (igal kuul erinev), rühmade nimed kirjas kodulehe avalehel