Uudised

Erasmus+ Norra õpirändelugu 09. juuni Halliki Tammiste


Pärnu Raja lasteaia õpetajad Kerli Tammann, Kätlin Roman, Oksana Sarapuu ja Marve Torstenberg viibisid 17.03-23.03.2024 Erasmus+ projekti raames õpirändel Norras.

Külastasime nädala jooksul Åfjordi kommuuni kuut lasteaeda, kus nägime erinevaid õuesõppe läbiviimise võimalusi. Esimesel päeval suundusime kõik koos Stoksundi lasteaeda, kus võttis meid vastu õppejuht Bengt Marius, kes ise oli rühmas õpetaja. Tema kaudu saime esimese ülevaate Norras toimuvast lasteaia süsteemist, tutvusime lasteaia ruumidega ning seejärel suundusime kõik koos matkale. Veel külastasime oma õppenädalal viite erinevat lasteaeda (By, Brandsfjord, Tusseladden, Å, Preg lasteaiad), mis kõik asusid samas kommuunis ja olid oma olemuselt sarnased, kuid leidsime igast lasteaiast enda jaoks midagi olulist. Oma silmaringi laiendamiseks nägime, kuidas Norra lasteaialapsed on valmis matkama iga päev metsas või mägedes, tehes koos õpetajatega lõket või soovi korral ronima puude otsas. Kõige enam saime enda jaoks kinnitust, et lapsed õpivad läbi kogemuse ning neid tuleb usaldada, vähem õpitud abitust. Kohtusime ka vastuvõtva partneri Åfjordi lasteaedade haridusasutusejuhi, Camilla Hestmo Berdaliga, kellega vahetasime kogemusi Norra ja Eesti lasteaedade elust ja olust.

Norras oldud nädala jooksul saime palju uusi ideid, mõtteid ning inspiratsiooni õuesõppe läbiviimise võimalustest, mida kindlasti saame enda igapäevatöös rakendada. Kuigi programm oli mitmekesine, leidsime aega tutvuda ka Norra looduse, mägede, metsaradade, tuulepargi ja kultuuriga, mida meile tutvustas meie vastuvõttev kontaktisik Kaja Salumäe, Brandsfjordi lasteaiast.

27.03 jagati Norrast saadud ideid Pärnu Raja Lasteaia personalile ning 2.05.2024 Pärnu lasteaednike II kogemuspäeval Pärnu Raja Lasteaias.

Pärnu Raja lasteaia õpetajad Kerli Tammann, Kätlin Roman, Oksana Sarapuu ja Marve Torstenberg viibisid 17.03-23.03.2024 Erasmus+ projekti raames õpirändel Norras.

Külastasime nädala jooksul Åfjordi kommuuni kuut lasteaeda, kus nägime erinevaid õuesõppe läbiviimise võimalusi. Esimesel päeval suundusime kõik koos Stoksundi lasteaeda, kus võttis meid vastu õppejuht Bengt Marius, kes ise oli rühmas õpetaja. Tema kaudu saime esimese ülevaate Norras toimuvast lasteaia süsteemist, tutvusime lasteaia ruumidega ning seejärel suundusime kõik koos matkale. Veel külastasime oma õppenädalal viite erinevat lasteaeda (By, Brandsfjord, Tusseladden, Å, Preg lasteaiad), mis kõik asusid samas kommuunis ja olid oma olemuselt sarnased, kuid leidsime igast lasteaiast enda jaoks midagi olulist. Oma silmaringi laiendamiseks nägime, kuidas Norra lasteaialapsed on valmis matkama iga päev metsas või mägedes, tehes koos õpetajatega lõket või soovi korral ronima puude otsas. Kõige enam saime enda jaoks kinnitust, et lapsed õpivad läbi kogemuse ning neid tuleb usaldada, vähem õpitud abitust. Kohtusime ka vastuvõtva partneri Åfjordi lasteaedade haridusasutusejuhi, Camilla Hestmo Berdaliga, kellega vahetasime kogemusi Norra ja Eesti lasteaedade elust ja olust.

Norras oldud nädala jooksul saime palju uusi ideid, mõtteid ning inspiratsiooni õuesõppe läbiviimise võimalustest, mida kindlasti saame enda igapäevatöös rakendada. Kuigi programm oli mitmekesine, leidsime aega tutvuda ka Norra looduse, mägede, metsaradade, tuulepargi ja kultuuriga, mida meile tutvustas meie vastuvõttev kontaktisik Kaja Salumäe, Brandsfjordi lasteaiast.

27.03 jagati Norrast saadud ideid Pärnu Raja Lasteaia personalile ning 2.05.2024 Pärnu lasteaednike II kogemuspäeval Pärnu Raja Lasteaias.