Meie lood

2023. aasta Pärnu hariduspreemiate laureaat - aasta lasteaiaõpetaja – Karin Kaugeranna 04. november Halliki Tammiste


2023. aasta Pärnu hariduspreemiate laureaat- aasta lasteaiaõpetaja – Karin Kaugeranna- Pärnu Raja Lasteaia liikumisõpetaja, Aasta õppeasutuse juhi üheks nominendiks oli Halliki Tammiste- Pärnu Raja Lasteaed

Karin Kaugeranna on aktiivne organisaator ja eestvedaja – olgu tegu ürituste, spordivõistluste, projektide, arengumänguteemaliste kogemuste jagamise või õppevahendite loomisega. Tuntud on tema terviseteemalised e-õppematerjalid. Oma töös liikumisõpetajana peab Kaugeranna väga oluliseks pakkuda igale lapsele eduelamust ja täiskasvanu tuge. Tervise tugevdamise ja organismi karastamise seisukohalt peab ta oluliseks anda liikumisõpetuse tunde palju õues, seostades õpitavat kodukoha, selle looduse, igapäevaelu ja ümbritseva keskkonnaga. Kaugeranna võtab ette lasteaia õuealal ja lähiümbruses kiirrännakuid, matku, peituse- ja seiklusmänge, kasutades eri nutivahendeid.

2023. aasta Pärnu hariduspreemiate laureaat- aasta lasteaiaõpetaja – Karin Kaugeranna- Pärnu Raja Lasteaia liikumisõpetaja, Aasta õppeasutuse juhi üheks nominendiks oli Halliki Tammiste- Pärnu Raja Lasteaed

Karin Kaugeranna on aktiivne organisaator ja eestvedaja – olgu tegu ürituste, spordivõistluste, projektide, arengumänguteemaliste kogemuste jagamise või õppevahendite loomisega. Tuntud on tema terviseteemalised e-õppematerjalid. Oma töös liikumisõpetajana peab Kaugeranna väga oluliseks pakkuda igale lapsele eduelamust ja täiskasvanu tuge. Tervise tugevdamise ja organismi karastamise seisukohalt peab ta oluliseks anda liikumisõpetuse tunde palju õues, seostades õpitavat kodukoha, selle looduse, igapäevaelu ja ümbritseva keskkonnaga. Kaugeranna võtab ette lasteaia õuealal ja lähiümbruses kiirrännakuid, matku, peituse- ja seiklusmänge, kasutades eri nutivahendeid.